piątek, 10 maja 2013
"A kiedy już mi­nie ból i roz­cza­rowa­nie zro­zumiesz, że wszys­tko jest do przeżycia..."


mod: Pola Ogórek 2 komentarze: